شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی

کارخانه شهید قندیشرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی در آبان ماه سال ۱۳۶۳ با هدف تولید انواع کابلهای مخابراتی مسی وکابلهای مخابراتی نوری ، توسعه ارتباطات و ایجاد تحول در شبکه عظیم مخابراتی کشور ، تحت پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت درشهر یزد درزمینی به وسعت یک میلیون مترمربع و بازیربنایی معادل دویست هزارمترمربع همگام باآخرین فناوری روزجهان وبه عنوان پدیده ای نو درعرصه تولیدکابلهای مخابراتی تاسیس گردید. شروع بهره برداری از این مجتمع عظیم صنعتی ، مقارن با افتتاح سالن تولید کابلهای مخابراتی نوری بود که برای اولین بار درکشور، درسال ۱۳۶۷ محقق گردید. در سال ۱۳۶۹ با تولید کابلهای مخابراتی مسی آغاز شد و به منظور افزایش ظرفیت تولید ، خودکفایی صنعتی و تامین نیاز روزافزون کشور، تا سال ۱۳۸۴ طی سه مرحله توسعه یافت.
در سال ۱۳۶۸ شرکت فیبر نوری و سلول خورشیدی با هدف تولید فیبر نوری و پانلهای خورشیدی در تهران راه اندازی و در سال ۱۳۷۸ دراین شرکت ادغام گردید.
این شرکت در سال۱۳۷۵ جزء نخستین شرکتهای ایرانی بوده که موفق به اخذ گواهینامه ISO ۹۰۰۱گردید و درسال ۱۳۸۱ گواهینامه کیفیت ISO ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۰ واستاندارد زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱ را اخذ نمود.
بر مبنای روح حاکم براین استانداردها است که هدف اصلی شرکت ، حفظ کیفیت درحداستانداردهای جهانی وبرآورده ساختن انتظارات مشتریان ، تعالی صنعتی واقتصادی وحذف وابستگی و حضور موثر در بازارهای جهانی میباشد.
اصل مشتری سالاری وبهبود مستمرکیفیت و خدمات ، باور قطعی و تثبیت شده مدیران و کارکنان این شرکت می باشد تا در انجام به موقع تعهدات و در نظر گرفتن نیازها و خواسته های مشتریان و تضمین کیفیت محصولات تولیدی نهایت دقت و تلاش را مبذول نمایند.
در راستای برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی وسیاستهای خصوصی سازی دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۳ شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نام شرکت از “شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی” در سال ۱۳۸۷ به “شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی” تغییر گردید.

فروش کابل فیبر نوری شهید قندی در بانک فیبر نوری و شبکه

1- کابل های فیبر نوری تولیدی کارخانه شهید قندی

مشاهده کابل های فیبر نوری شهید قندی

2- کابل های شبکه تولیدی کارخانه شهید قندی

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
مشاهده کابلهای شبکه کارخانه شهید قندی

3- کابل های افشان تولیدی کارخانه شهید قندی

electrical-cable

Stranded wire 2.5*3

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
مشاهده کابلهای افشان کارخانه شهید قندی

4- کابل های مسی مخابراتی تولیدی کارخانه شهید قندی

مشاهده کابلهای مسی مخابراتی

5- کابل های دراپ فیبر نوری تولیدی کارخانه شهید قندی

مشاهده کابل های دراپ کارخانه شهید قندی

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی

تماس با بانک فیبر نوری
فروش انواع کابل شبکه
0/5 (0 Reviews)