فروش ویژه ماهیانه محصولات

آخرین محصولات حراج شده

۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

رک و کابینت

رک سرور ۴۲ یونیت ZTE

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال