آخرین محصولات حراج شده

حراج!
۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال
حراج!

رک و کابینت

رک 18 یونیت سپهرپاد

۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حراج!

رک و کابینت

رک سرور 42 یونیت ZTE

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حراج!
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حراج!
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال