فروش ویژه ماهیانه محصولات

آخرین محصولات حراج شده

حراج!
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حراج!

رک و کابینت

رک سرور 42 یونیت ZTE

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حراج!
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حراج!
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال