آخرین محصولات حراج شده

حراج!
۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال
حراج!

رک و کابینت

رک 18 یونیت سپهرپاد

۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حراج!

رک و کابینت

رک سرور 42 یونیت ZTE

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حراج!
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حراج!
۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حراج!