تجهیزات دوربین های مدار بسته

تجهیزات مدار بسته

CCTV Camera

دوربین مدار بسته

CCTV Lens

لنز دوربین مدار بسته

Digital video recorder

دستگاه DVR