مشاهده آخرین کابل های فیبر نوری

کابل فیبر نوری ۷۲ کور خاکی شهید قندی ،(۶*۱۲)، سینگل مود، OBUC

۴۰۰,۰۰۰ ریال

Optical Fiber Cable, SM, 72 Core, Shahid Ghandi, OBUC یا کابل فیبر نوری 72 کور خاکی شهید قندی ، 6×12 ، سینگل مود، کابل خاکی خشک و بدون ژله به لحاظ ویژگی های اپتیکی، فیزیکی و مکانیکی جهت استفاده از  کابل های نوری در کاربرد هایی جهت مصارف پروژه های دفنی محور

اطلاعات بیشتر

کابل فیبر نوری ۱۲ کور کانالی شهید قندی ،(۶*۲)، سینگل مود، OCUC

۱۱۸,۰۰۰ ریال

Optical Fiber Cable, SM, 12 Core,(2*6), Shahid Ghandi, OCUC یا همان کابل فیبر نوری 12 کور کانالی شهید قندی ، 2×6 ،سینگل مود، بدون ژله(خشک) به لحاظ ویژگی های اپتیکی، فیزیکی و مکانیکی جهت استفاده از  کابل های نوری در کاربرد هایی جهت مصارف پروژه های کانالی محور

اطلاعات بیشتر

آخرین مقالات تخصصی کابل فیبر نوری

بخش مقالات کابل فیبر نوری