فروش ویژه محصولات آغاز شد . تخفیف تا سقف ۲۰%

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

رک و کابینت

رک سرور ۴۲ یونیت ZTE

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۸۰,۰۰۰ ریال (واحد:متر)