معرفی تامین کنندگان فیبر نوری

کارخانه شهید قندی- بانک فیبر نوری

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی

دفترمرکزی: تهران- سعادت آباد- خیابان حق طلب غربی(۲۶)- پلاک۴۹- طبقه دوم ، تلفن: ۹-۸۸۵۶۵۶۹۰-۰۲۱

کارخانه: یزد، صفاییه، انتهای بلوار جانباز، بلوارشهیدقندی تلفن: ۳۱۸۴۹-۰۳۵