کابل فیبر نوری مالتی مود Multi Mode چیست ؟

مقاله ی فیبر های نوری مالتی مود Multi mode پیرو مقاله ی فیبر نوری چیست که درآن به توضیح این مساله که فیبر نوری چیست و چگونه عمل میکند پرداختیم و به انواع دسته بندی های فیبرهای نوری اشاره کردیم نوشته شده است .

فیبرهای نوری همانطور که در مقاله ی فیبر نوری چیست گفته شد به سه دسته ی ، فیبر های مالتی مود Multimode وفیبرهای سینگل مود Singlemode و فیبرهای NZ تقسیم شدند.

حال دراین مقاله که توسط تیم فنیfiberopticbank.comنوشته وتدوین شده است به معرفی انواع فیبرهای مالتی مود Multimode وتجهیزات مورد استفاده در فیبرهای مالتی مود Multimode و تفاوت فیبرهای مالتی مود Multimode وفیبرهای سینگل مود singlemode،موارداستفاده از فیبرهای مالتی مود Multimode ، مسافت انتقال فیبرهای مالتی مود Multimode پرداخته ایم .

تفاوت فیبر های مالتی مود multimode و فیبرهای سینگل مود Single mode چیست ؟

اولین  و  مهمترین  تفاوتی که فیبرهای  سینگل  مود  single mode   وفیبرهای  مالتی  مود  multimode را ازهم مجزامیکند  تفاوت  قطرcore  یا هسته ی فیبر های سینگل مود single mode  و فیبرهای مالتی مود  multimode میباشد .

قطرهسته ی فیبرهای  مالتی  مود بین50میکرون تا62.5میکرون میباشد  این  درحالی  است  که همانطورکه  درقسمت  فیبرهای  سینگل  مود  Single mode ذکرشد بود قطر هسته در فیبر های سینگل مود singlemode بین 8  تا 10  میکرون میباشد .

مبحث پاشندگی :

تفاوت قطرها در فیبر های مالتی مود multimode ، این اجازه را میدهد که چندین سیگنال نوری به طور همزمان از هسته عبور کنند ؛ و این موضوع چندین حالت از انتشار یا پاشندگی را به وجود می آورد .

حال مساله ای که مطرح میشود در ارتباط با مبحث پاشندگی میباشد زیرا امر پاشندگی پهنای باند را کاهش میدهد و همین امر مسافت انتقال را در فیبرهای مالتی مود multimode کاهش میدهد.

تفاوت دیگری که در فیبرهای سینگل مود Single mode  و فیبرهای مالتی مود  maltimode  وجود دارد ، نوع تجهیزات استفاده شده در این فیبر ها میباشد به این صورت که فیبر های سینگل مودsinglemode  به دلیل وجود هسته هایی با قطر بسیار ظریفتر نسبت به فیبرهای مالتی مود multimode به تجهیزات خاص مثل تجهیزات لیزری برای متمرکز کردن نور و تنظیمات دقیق آن احتیاج دارند .

تجهیزات مورد استفاده در فیبر های مالتی مود Multimode :

فیبر های مالتی مود  multimode به دلیل داشتن قطر هسته  ی بزرگ مسافت کوتاه تری را پشتیبانی میکنند.

در فیبر های مالتی مود multimode برای ایجاد کردن پالس نور از  LED استفاده میکنند ؛ که همین امر موجب ارزان تر شدن فیبر های مالتی مود multimode نسبت به فیبر های سینگل مود  single mode میباشد.

تجهیزات مورد استفاده در فیبر های سینگل مود Single mode:

در فیبر های سینگل مودsingle mode  برای ایجاد پالس نوری از لیزر استفاده میکنند . با توجه به قطر کمتر هسته ی فیبر های سینگل مودSingle mode این  فیبرهای مسافت بیشتری را پوشش میدهد و دارای پهنای باند بیشتری میباشند .

اما با توجه به اینکه فیبر های مالتی مود multimode  از قطر هسته ی بیشتری برخوردارهستند؛ به همین علت میتوانند تعداد پالس ها و سیگنالهای بیشتری را در پهنای باند بالاتر منتقل کنند .

پس اگر میخواهیم سرعت بهتری داشته باشیم بهتر است از فیبر های مالتی مود multimode جای فیبر های سینگل مود Single mode  استفاده شود ؛ زیرا در صورت استفاده از فیبر های سینگل مودSingle mode  برای ساختن یه همچین پهنای باندی باید چندین فیبر سینگل مود Single mode استفاده شود .

به همین علت در زیرساخت های مخابراتی پیشنهاد می شود که برای فواصل طولانی از فیبرهای نوری سینگل مود  Single mode استفاده کنیم تا تضعیف پالس کمتری را شاهد باشیم.

نکته هایی از فیبر های سینگل مود Single mode:

اگر به اطلاعات بیشتری نسبت به فیبر های سینگل مود احتیاج دارید میتوانید به مقاله ی فیبرهای سینگل مود Single mode  و انواع آن ها مراجعه کنید اطلاعاتی راجع به فیبرهای سینگل مود Single mode  در متن پایین برای شما قرار داده ایم .

استفاده از فیبرهای نوری سینگل مود Single mode باعث کاهش پهنای باند در مسیرهای طولانی می شود اما این موضوع بسیار بهتر ازین مساله که است، شما مجبور باشید با هزینه های آنچنانی در فاصله های معین ، یک دستگاه Repeater برای تقویت سیگنال خود نصب کنید ، این مساله واقعا هزینه های زیرساختی را بالا می برد.

اطلاعات  صحیحی که میتوان در موضوع فیبرهای نوری  بیان کرد این مساله است که ، میزان سرعت انتقال data ، هیچ ربطی به ضخامت هسته ی فیبر های مالتی مود  multimode ندارد ؛ بلکه نکته ی حائز اهمیت ، ارتباط مستقیم سرعت نور با نوع شکست نور میباشد ؛ و تعیین مقدار دقیق آن هم وابسته به غلاف یا cladding  فیبر دارد که ضریب شکست آن همیشه بیشتر از ضریب شکست هسته میباشد .

مورد مهم دیگر این نکته میباشد که فیبر های سینگل مود Single mode قطر هسته ی بسیار نازکی دارند؛ پس این عامل ، اجازه ی انتشار نور به صورت مستقیم را فراهم میکند پس به همین علت ما با  مساله ی تضعیف پالس ها به صورت خیلی کم مواجه هستیم و نیاز ی نیست  که  در فواصل طولانی از ریپترها استفاده  کنیم وهزینه ی زیر ساختی بالایی را  بابت ریپترها پرداخت کنیم.

تصاویر زیر نحوه ی انتقال دیتا را در فیبرهای سینگل مود و فیبر های مالتی مود نمایش میدهد .

نحوه ی انتقال نور در فیبرهای نوری مالتی مود

مسافت های استفاده از فیبر های مالتی مود  Multimode و فیبر های سینگل مود single mode:

هردو کابل فیبرها سینگل مود Single mode و فیبر های مالتی مود  multimode از سرعت 10Gb  پشتیبانی میکنند ؛ اما تفاوت اصلی که دراین دو نوع فیبر  وجود دارد ، همانطور که در نوشته های بالا ذکر شد بیشتر در مسافت انتقالی آنهاست .

به این صورت که به عنوان نمونه ، در دیتا سنتر ها در مسافت های زیر 400 متر عموما از فیبرهای مالتی مود  multimode استفاده میشود ؛ و در فواصل طولانی تر تا 80 کیلوتر و حتی بیشتر از فیبر هالی سینگل مود Single mode مورد استفاده رار میگیرند .

موارد استفاده فیبرهای مالتی مود  Multimode و فیبرهای سینگل مود single mode :

نکته حائز اهمیت موضوع مسافت ، انتخاب منبع نور مناسب برای فاصله ی مورد نظر میباشد عموما از فیبر های سینگل مود Singlemode در زیرساخت های مخابراتی استفاده میشود.

فیبر های مالتی مود Multimode نیز عمده ی استفاده  ی آنها به طور گسترده در شبکه های کامپیوتری و مخابرات میباشد .

علاوه بر کاربرد های ذکر شده  فیبر های نوری مالتی مود در صنایع نظامی و صنایع فضایی نیز استفاده میشوند ؛ وجهت انتقال سیگنال ها  به عنوان وسیله ی ارتباطی کاربرد دارند .

با پیشرفت تکنولوژی قابلیت فیبر های نوری مالتی مود Multimode بیشتر مورد توجه قرار میگیرند به عنوان مثال در سالیان اخیر از فیبرهای نوری مالتی مود Multimode در سنسورهای دمایی و حتی در ابزار های پزشکی ، جهت ایجاد روشنایی دقیق استفاده شده است ؛ به عنوان مثال منظور از ایجاد روشنایی دقیق در ابزار پزشکی میتوان به آندسکوپ اشاره کرد که در آندسکوپی کاربرد دارد ؛ آندسکوپ تشکیل شده از  چند فیبر نوری مالتی مود میباشد که از طریق دهان وارد مری و معده شده و توسط این فیبر نوری دکتر میتواند از محل مورد بررسی  عکس  برداری  نماید .

بررسی هزینه های فیبر های مالتی مودMultimode و فیبر های سینگل مود single mode :

اگر بخواهیم بحث هزینه را مطرح کنیم وآن را مورد بررسی قرار دهیم هزینه های فیبر های سینگل مود single mode بسیار بالا میباشد .

موضوع بیان شده رو با ذکر یک یک مثال مورد بررسی قرار میدهیم .

به عنوان مثال شما تجهیزات بالا مثل لیزر که به عنوان منبع مورد استفاده قرار میگیرد را  برای چند اتصال در یک سازمان در نظر بگیرید  شاید دارای هزینه ی چندانی نباشد اما حال این تجهیزات را در یک شبکه  campus بزرگ در نظر بگیرید مسلما تجهیز کردن شبکه به این تجهیزات به شدت هزینه ی فیبرکشی را افزایش خواهد داد .

حال به بررسی هزینه های فیبرهای مالتی مود Multimode  میپردازیم همانطور که در نوشته های بالا ذکر شده بود هسته ی فیبرهای مالتی مود Multimode دارای قطر بیشتری هستند وبه دلیل وجود همین ضخامت میتوانند نور بیشتری را انتقال دهند و همین امر ، دلیل بر استفاده از تجهیزات ارزان قیمت تر برای تجهیز کردن میشود به عنوان مثال تجهیزات LED  بسیار ارزان قیمت تر از تجهیزات لیزری میباشد .

مطالب بالا در قالب یک کلیپ ویدئو برای فهم راحت تره  فیبرنوری مالتی مود Multimode برای شما عزیزان قرار داده ایم .

معرفی انواع فیبرهای مالتی مود multimode :

انواع فیبرهای مالتی مود multimode و ویژگی های آنها  و موجودی بازار :

فیبر های مالتی مود Multimode به پنج دسته تقسیم میشوندوکه بانام های تجاریOM1،OM2 ،OM3،OM4، OM5 دربازار رواج دارند .

دراین دسته بندی هافیبرهایOM1 که دردسته ی اولیه ی فیبرهای مالتی مود Multimode قراردارندوضخامت هسته ی آنها62.5میکرون میباشد.

عکس زیر نمونه فیبر مالتی مود  OM1 ، multimode  میباشد.

om1 از نمونه فیبر های نوری مالتی مود

فیبرهای مالتی مود Multimode  بعدی با قطر هسته  50  میکرون به بازار ارائه شدندکه عکس برخی از آنها رادرادامه میبینیم .

عکس زیر نمونه فیبر مالتی مود OM2 ، Multimode  میباشد.

OM2 نمونه فیبرهای مالتی مود

عکس زیر نمونه فیبر های مالتی مود OM3 ، Multimode    میباشد

عکس فیبرهای مالتی نمونه OM3

عکس زیر نمونه فیبرهای مالتی مود OM4 ، Multimode    میباشد.

عکس فیبرهای مالتی مود نمونه OM4
OM4 Multimode fiber optic cable

فیبر نوری OM5 :

فیبر نوری مالتی مود OM5 ، Multimode درارتباط با فرستنده هایSWDM ظرفیت خودرا افزایش میدهد بدون  اینکه اتصالات LC-Duplexرا رهاکند.

ساختارساختمان یادیتاسنترOM5 همه ی برنامه های قبلی فیبرهای مالتی مود OM3 و  OM4ساپورت میکندوبا تمام اتصلات وکابل ها سازگار میباشد.

فیبرOM5با فرستنده های مناسب ارائه شده است وپهنای باندآن چهاربرابربیشترمیباشدواین فیبر بسیار شبیه فیبر نوری مالتی مود OM4 میباشد .

عکس زیر نمونه فیبرنوری مالتی مود  OM5 ، Multimode میباشد.

"<yoastmark

ویژگی فیبرهای مالتی مود Multimode:

فیبرهای مالتی مود Multimode را بر اساس استانداردهای TIA به پنج دسته تقسیم کرده اند ؛که در ادامه جدولی را برای معرفی برخی از ویژگی های این فیبرها قرار داده ایم .

 

optical fiber core diameters

 

ITU=T

 

TIA492

 

قطر هسته

 

TIA-568

 

 

OM fiber type

عکس هسته ی فیبر مالتی مود om1

 

….

 

TIA492AAAA-A

62.5 μm

TIA492AAAA

OM1

قطر هسته ی فیبر های مالتی مود OM1/OM2/OM3/OM4/OM5  

 

G651.1

TIA492AAAB-A

 

50 μm

 

TIA492AAB

 

OM2

 

قطر هسته ی فیبر های مالتی مود OM1/OM2/OM3/OM4/OM5

G651.1

TIA492AAAC-B

50 μm

TIA492AAAB

OM3

 

قطر هسته ی فیبر های مالتی مود OM1/OM2/OM3/OM4/OM5

G651.1

TIA492AAAD

50 μm

TIA492AAAC

OM4

 

قطر هسته ی فیبر های مالتی مود OM1/OM2/OM3/OM4/OM5

G651.1

TIA492AAAE

50 μm

TIA492AAAE

OM5

این مقاله توسط تیم فنی  fiberopticbank.com نوشته شده است ؛ برای گرد آوری این مقاله از سایت های l-com.com  و blackbox.com به عنوان منبع و مرجع کمک گرفته شده است .

برای آشنایی بیشتر با فیبر های نوری میتوانید مقاله ی فیبر نوری چیست  و فیبر های نوری مالتی مود Multimode و انواع آن را که توسط توسط تیم فنی  fiberopticbank.com نوشته شده است را مطالعه کنید .

جهت ارتقا سطح کیفی مطالب لطفا به مقاله فوق امتیاز دهید. جهت امتیاز دهی بر روی ستاره مورد نظر کلیک کنید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (امتیاز میانگین این مطلب5٫00 می باشد.)
Loading...
بنر فروش تجهیزات فیبر نوری
بنر فروش تجهیزات شبکه
بنر فروش تجهیزات FTTH

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!
preloader