میکرو کابل فیبر نوری ۱۲ کور ETK ترکیه ، سینگل مود خاکی،(۱۲*۱)

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۸۰,۰۰۰ ریال (واحد:متر)

تولید کننده: کارخانه ETK
تعداد کور: 12 کور
Mode : سینگل مود خاکی
محل استفاده : فضای خارجی


به دلیل نوسان قیمت ها قبل از خرید با ما تماس بگیرید.
میکرو کابل فیبر نوری ۱۲ کور ETK ترکیه ، سینگل مود خاکی،(۱۲*۱)

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۸۰,۰۰۰ ریال (واحد:متر)

error: Content is protected !!