کابل فیبر نوری 48کر شهید قندی ، (SM(6*6)+NZ(2*6، سینگل مد خاکی، OBUC

تماس بگیرید

Optical Fiber Cable, 48 Core, SM(6*6)+NZ(2*6), Shahid Ghandi, OBUC


به دلیل نوسان قیمت ها قبل از خرید با ما تماس بگیرید.
error: Content is protected !!
preloader