اتنیتور فیبرنوری attenuator

در مقاله ی پیش رو به این موضوع که اتنیتور فیبرنوری attenuator تضعیف کننده فیبرنوری چیست و معرفی انواع اتنیتور تضعیف کننده ی فیبرنوری تجزیه و تحلیل اتنیتور attenuator تضعیف کننده ی فیبر نوری در  fiberopticbank میپردازیم .

در مقاله ی فیبر نوری چیست به طور کامل به این موضوع که فیبر نوری چیست و نحوه ی عملکرد فیبرهای نوری پرداختیم پس از بررسی مقاله های قبلی به این نتیجه رسیدیم که امواج نوری درون فیبر های نوری، اطلاعات باینری (اطلاعات باینری یعنی نمایش اعداد بر مبنای دو که همان صفر و یک میباشد )یا دیجیتالی را در شبکه های کامپیوتری و مخابراتی حمل می کنند.

فروش انواع تضعیف کننده فیبر نوری (اتنیتور) در بانک فیبر نوری و شبکه

مسلما برای ارسال این اطلاعات،شبکه ها بایدشامل اجزای مرتبط در بین فرستنده و گیرنده درهر طولی از فیبرباشند.

همانطورکه در مقاله ی فیبر نوری چیست کامل به آن پرداختیم لیزر یا LED نور را در فیبر های نوری ایجاد و ارسال می کنند.

نور ارسال شده در طول مسیر فیبر وشبکه انرژی خودرا از طریق پراکندگی،جذب،تداخل یا بازتاب از دست می دهد.

تضعیف کل اتلاف سیستم : ورود اتلاف و برگشت آن یا بازتاب برگشتی در مجموع به تضعیف اشاره دارد که همه ی این موارد در تعریف کلی تضعیف کل اتلاف سیستم نامیده می شود.

اتنیتور نوری یا تضعیف کننده فیبرنوری چیست ؟

اتنیتور attenuator  تضعیف کننده فیبرنوری ، یک ابزار پسیو است که برای کاهش سطح قدرت سیگنالهای نوری ارسال شده به کارمیرود.

این تضعیف کننده اغلب برای سیستمهای ارتباطی فیبرنوری که سیگنالهای نوری خیلی قوی دارند و نیاز به کاهش قدرت سیگنالها دارند استفاده می شوند.

 اتنیتور attenuator یکی از اجزا شبکه فیبرنوری است که اتلاف سیگنالها را قابل تنظیم میکند و با این کار قدرت سیگنال نوری ای را که مورد نیازشبکه است فراهم میکند.

 اتنیتورها میزان ضعیف کردن سیگنالها به دسی بلdbاندازه گیری میکندو وضوح سیگنال راکاهش میدهد یامنجر به شکست شبکه مییشود.

نحوه ی عملکرد اتنیتور فیبر نوری به چه نحوی است؟

مداری که موجب تضعیف سیگنال های ارسالی میشود،اجازه  میدهد تا یک منبع  شناخته شده از توان به وسیله فاکتورهای ازقبل تعیین شده کم شودو کاهش یابد و این میزان با یکای دسی بل نمایش داده میشود.

اگردر رابطه با مطلب بالا بخواهیم مثالی عنوان کنیم یک سیستم تقسیم چندگانه ی طول موج متراکم یا همان  DWDM  (Dense Wavelength Division Multiplexing) که چند طول موج متفاوت وارد یک گره میشوندو هر کدام ازین طول موج ها امکان دارد از مسیر های مختلف عبور کنند و هر کدام تلفات مختلفی داشته باشند.

پس با توجه به توضیحات بالا توان طول موح های متفاوت قبل از ورود به سیستم باید یکسان سازی شود و توان آنها در محدوده استاندارد قرا ربگیرند.

تضعیف کننده ها بوسیله جذب نور، مثل عینک های دودی که نور اضافی را جذب می کنند عمل میکنند.

همانطورکه در قسمت بالایی ذکر شد یک  سری رنج طول موج کاری استاندارد وجود دارد که انرژی طول موج باید در آن سطح باشد.

کاربرد دیگر تضعیف کننده های نوری استفاده ازیک طول فیبربا مقدار تلفات بالاست که وقتی نور از آن عبورمیکند به دلیل افت توان آن به مقدارمشخصی کاسته میشودو توان نور خروجی از این قسمت کمتر از توان نور ورودی می باشد.

درواقع می توان گفت کاهش توان از طریق تلفات گپ، جذب، بازتاب، انعکاس، پراکندگی، انحراف، پرش و … انجام میشود.

اصول تضعیف کننده نوری

  • اصل تلفات گپ
  • اصل جذب
  • اصل انعکاس

اصل تلفات گپ

اصل تلفات گپ در اتنیتور attenuator  یا تضعیف کننده فیبرنوری ،برای کاهش سطح توان نوری میباشدکه به این شکل میباشدکه دو فیبر بوسیله هوا ازهم جدا شده و تلفات مورد نظر به دست می آید.

این نوع اتنیتور attenuator  که به نام تضعیف کننده گپ هوایی یا اتنیتور attenuator گپ هوایی نیز معروف میباشد نسبت به رطوبت و دمای متغیر ، آلودگی و گرد و خاک حساس میباشند.

این مدل تضعیف کننده به مدل و ساختار توزیع نسبت به فرستنده نیز بسیار حساس می باشد.

اتنیتور گپ برای پیشگیری وجلوگیری از اشباع شدن گیرنده استفاده میشودوبرای این امر نزدیک به فرستنده قرار داده میشود.

پس اگر تضعیف کننده گپ هوایی دورتر از فرستنده قرار بگیرد اثر اتلاف آن کمتر میشود و تلفات مور نیاز را براورده نمیکند پس دلیل دیگر برای نگه داشتن دستگاه مورد نظر نزدیک به فرستنده برای حفظ اتلاف در سطح مورد نظر می باشد.

 اگر نیاز به تضعیف بیشتر سیگنالها باشد در مسیر فیبر باید یک اتنیتور attenuator با استفاده از تکنیک جذب یا بازتاب که در قسمت بعدی راجع به آن توضیح میدهیم  استفاده شود.

شکاف هوا (گپ) بازتاب فرنل تولید می نماید که می تواند برای فرستنده باعث مشکل شود.

اصل اتلاف گپ gap -اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری
اصل اتلاف گپ gap

توضیح اصل گپ :

اصل گپ با استفاده ازیک فاصله طولی بین دوفیبرنوری وباعبور دادن سیگنال نوری ازیک فیبرنوری به دیگری باعث تضعیف میشود.

این اصل نشان میدهدکه نور را با انتقال دادن درفیبرنوری وخارج شدن آن از فیبرنوری شروع به پخش شدن میکند.

وقتی که نور در فیبر نوری دریافت می شود، سمت دیگر آن در  cladding به دلیل گپ و انتشار نور در این ناحیه تضعیف شده و افت پیدا میکند.

اصل جذب

اصول کار اصل جذب مانند یک فیبر نوری میباشدکه به علت وجود نقص و یا ناخالصی انرژی سیگنال عبوری را جذب کرده و آن انرژی را تبدیل به حرارت می کند.

اصل وپایه ی این اصل جذب که در طراحی تضعیف کننده ها استفاده شده است، استفاده از موادی خاص در طول مسیر فیبرنوری است که انرژی نوری را جذب خودش میکند.

این اصل ساده می تواند  راهی موثر برای کاهش قدرت سیگنالهای نوری باشد .

نشان دهنده ی اصل جذب - اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری
نشان دهنده ی اصل جذب

 اصل انعکاس

اصل بعدی در تضعیف سیگنالها اصل انعکاس است که مهمترین تلفات توان درفیبرنوری بواسطه ی انعکاس وپراکندگی سیگنالها بوجودمی آید.

نور پراکنده شده موجب تداخل در فیبر نوری میشود و درنتیجه مقدار نور منتقل شده یا دریافت شده را کاهش میدهد.

استفاده از اصل انعکاس یا پراکندگی ،سبب میشود اتنیتوری ساخته شودکه مقدار مشخصی از سیگنال را منعکس کند بنابراین تنها بخش مشخصی از سیگنال را عبور دهد.

طبق نوشته های بالا در واقع می توان گفت اصل انعکاس یک نوع تضعیف نمودن قابل برنامه ریزی سیگنال است.

نشان دهنده ی اصل انعکاس - اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری
نشان دهنده ی اصل انعکاس

علت تضعیف بیرونی و درونی :

تضعیف بیرونی یا اتلاف انتقالی ممکن است توسط عوامل خارجی نظیر پیکربندی شبکه به صورت معیوب به دست آید.

تضعیف درونی توسط تولید ناخالصی های موجود درفیبر که باعث جذب یا پراکنده شدن نور می شود حاصل می شود.

اتنیتور فیبرنوری برای تمامی فیبرهای سینگل مود و مالتی مود در محدوده ی محصولات استاندارد تولید و استفاده میشود.

انواع اتنیتور فیبرنوری :

در بازار دو نوع تضعیف کننده ی اتنیتور ثابت ومتغیر موجود هستند شرح مشخصات آنها به صورت زیر میباشد:

اتنیتور یا تضعیف کننده ی ثابت :

تضعیف کننده یا اتنیتور attenuator ثابت، تضعیف را در یک سطح ثابت نگه میدارد.

مدل تضعیف کننده اتنیتور attenuator  ثابت شبیه به اداپتورهای فیبرنوری کامپکت میباشند و برای تضعیف کردن سیگنالها در فیبرهای سینگل مود فیبر نوری در کاربردهای مختلف ایده آل هستند.

انواع تضعیف کننده اتنیتور  attenuator ثابت :

این نوع از تضعیف کننده ها خود به دو نوع تقسیم میشود .

  • تضعیف کننده اتنیتور ثابت In-Line
  • تضعیف کننده اتنیتور ثابت کانکتوری bulkhead یا bulk
تضعیف کننده اتنیتور attenuator ثابت In-Line :

نوع اول تضعیف کننده اتنیتور ثابتIn-lineاست که اساسا،شبیه یک پچکوردمیباشدیعنی یک کابل فیبرنوری که توسط دوکانکتور بهم متصل شده اند .

اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری

اتنیتور ثابت کانکتوری

تضعیف کننده اتنیتور ثابت نوع کانکتوری آن هست که،به آن bulk میگویند وشبیه کانکتورهای فیبرنوری است وبه راحتی میتواند با کانکتورهای فیبرنوری معمول موجود FC, ST, SC, LC  مچ شود.

اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری

attenuator اتنیتورهای ثابت برای داشتن یک سطح ثابت برای سیگنال ها ضعیف طراحی شده اند.

تضعیف کننده ها ازلحاظ تئوری میتوانندبرای ارائه هرمقدار از تضعیف مورد نظر،طراحی وبه کارگرفته شود.

تضعیف کننده ثابت معمولا برای کاربرد های سینگل مود استفاده می شود.

اتنیتورهای attenuator فیبرنوری تضعیف کننده نوری در حالت کلی در استفاده ی مصارف کابلهای سینگل مود به علت جلوگیری از اضافه بار نوری در مسافت های طولانی در گیرنده ها استفاده میشوند.

اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری ثابت
attenuator اتنیتورهای ضعیف کننده ی ثابت

attenuator تضعیف کننده ی متغیر :

اتنیتورattenuator تضعیف کننده های متغیر عموما برای تست و اندازه گیری استفاده می شوند.

اتنیتور متغیر یک رنج قابل تنظیم دارد که مقدار دقیق توان خروجی را با تلفات مختلف می توان بدست آورد.

انواع تضعیف کننده اتنیتور  attenuator متغیر:

این نوع از تضعیف کننده ها خود به دو نوع تقسیم میشود .

  • تضعیف کننده متغیر پله ای
  • تضعیف کننده متغیر پیوسته
تضعیف کننده متغیر پله ای Variable Attenuator Stepwis:

اتنیتورattenuator تضعیف کننده پله ای می تواند تلفات سیگنال را در پله های مشخص 0.1dB  و 0.5Db یا 1dB  تغییر دهد.

 این تضعیف کننده ممکن است در کاربرد های برخوردبا منابع توان نوری مختلف استفاده شود.

تضعیف کننده ی متغعیر پله ای / اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری
تضعیف کننده ی متغعیر پله ای /Fiber-Optical-Variable-Attenuator Stepwise

تضعیف کننده متغیر پیوسته  Continuously Variable Attenuators  :

نوع دیگر اتنیتور attenuator تضعیف کننده های متغیر اتنیتور متغیر پیوسته است .

این اتنیتور متغیر پیوسته  میتواند بر حسب تقاضا تغییر کند.

اگر بخواهیم تعریفی ارائه کنیم این اتنیتوردارای یک دستگاه درمحل میباشدکه اجازه میدهدتا تضعیف سیگنال به مقدار موردنیاز تغییرنماید.

این اتنیتور در محیط های کنترل نشده استفاده میشود که ویژگی های ورودی یا خروجی به طور مداوم نیاز به تغییر دارندبه همبن علت این اتنیتور  اجازه میدهد تا اپراتور تنظیمات لازم تضعیف کننده برای اعمال تغییرات مورد نیاز با سرعت و دقت بدون هیچ گونه وقفه در کار خود را انجام دهد.

تصاویر زیر دو تضعیف کننده متغیر را نشان میدهند.

تضعیف کننده ی متغیر پیوسته - اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری
تضعیف کننده ی متغیر پیوسته Continuouslyy Variable Attenuators
اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری - تضعیف کننده ی متغیر پیوسته
Continuously Variable Attenuators تضعیف کننده ی متغیر پیوسته

مقاله فوق توسط بانک فیبر نوری نوشته شده است و برای گردآوری اطلاعات از سایت های   edgeoptic و  fairviewmicrowave استفاده شده است . برای دریافت قیمت ها با مشاورین ما در بانک فیبر نوری تماس بگیرید .

فروش انواع تضعیف کننده فیبر نوری (اتنیتور) در بانک فیبر نوری و شبکه

جهت ارتقا سطح کیفی مطالب لطفا به مقاله فوق امتیاز دهید. جهت امتیاز دهی بر روی ستاره مورد نظر کلیک کنید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (امتیاز میانگین این مطلب5,00 می باشد.)
Loading...
بنر فروش تجهیزات فیبر نوری
بنر فروش تجهیزات شبکه
بنر فروش تجهیزات FTTH

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: جهت رعایت اصول کپی رایت مطالب این صفحه قفل شده است.
× چطور میتونم کمکتون کنم؟