اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری

در مقاله ی  پیش  رو به  این  موضوع  که  اتنیتور attenuator  (تضعیف  کننده ی فیبر نوری) چیست و معرفی  انواع اتنیتور (تضعیف کننده ی فیبرنوری) تجزیه و تحلیل اتنیتور attenuator (تضعیف کننده ی فیبر نوری) و fiberopticbank میپردازیم .

در مقاله ی فیبر نوری چیست به طور کامل به این موضوع که فیبر نوری چیست و نحوه ی عملکرد فیبرهای نوری پرداختیم از مقاله های قبلی به این نتیجه رسیدیم که امواج نوری درون فیبر های نوری، اطلاعات باینری (اطلاعات باینری یعنی نمایش اعداد بر مبنای دو که همان صفر و یک میباشد )یا دیجیتالی را در شبکه های کامپیوتری و مخابراتی حمل می کنند.

اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری

مسلما  برای  ارسال  این اطلاعات  ، شبکه ها  باید  شامل  اجزای  مرتبط  دربین  فرستنده  و  گیرنده  درهر  طولی  از  فیبرباشند. همان طور که در مقاله ی فیبر نوری چیست کامل به آن پرداختیم لیزر یا LED  نور را در فیبر های نوری ایجاد و ارسال می کنند.  نور ارسال شده در طول مسیر فیبرو شبکه انرژی خودرا از طریق پراکندگی،جذب،تداخل یا بازتاب از دست می دهد.

تضعیف کل اتلاف سیستم : ورود اتلاف و برگشت آن یا بازتاب برگشتی در مجموع به تضعیف اشاره دارد که همه ی این موارد در تعریف کلی تضعیف کل اتلاف سیستم نامیده می شود.

اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری چیست ؟

اتنیتورattenuator(تضعیف کننده فیبرنوری)یک دستگاه پسیو است که برای کاهش سطح قدرت سیگنال های نوری ارسال شده به کارمی رود.  این تضعیف کننده اغلب برای سیستمهای ارتباطی فیبر نوری که سیگنالهای نوری خیلی قوی دارند و نیاز به کاهش قدرت سیگنالها دارند استفاده می شوند.  اتنیتور attenuator یکی از اجزا شبکه فیبر نوری است که اتلاف سیگنالها را قابل تنظیم می کند و با این کار  قدرت سیگنال نوری ای را که نیاز شبکه است فراهم میکند .

 اتنیتورها میزان ضعیف کردن سیگنال ها به دسی بل db اندازه گیری میکند ووضوح سیگنال را کاهش میدهد یا منجر به شکست شبکه مییشود.

نحوه ی عملکرد اتنیتورهای فیبر نوری به چه نحوی است؟

مداری  که  موجب  تضعیف  سیگنال  های  ارسالی  میشود   ،اجازه  میدهد  تا  یک  منبع  شناخته شده   ازتوان   به  وسیله  فاکتوری  ازقبل تعیین شده کم شود و  کاهش  یابد  و  این میزان با یکای دسی بل نمایش داده می شود.

اگر   در  رابطه  با  مطلب  بالا  بخواهیم  مثالی  عنوان  کنیم  یک  سیستم  تقسیم  چندگانه ی  طول   موج  متراکم یا همان   DWDM  (Dense Wavelength Division Multiplexing) ، که چند طول موج متفاوت وارد یک گره میشوند . هر کدام ازین طول موج ها امکان دارد از مسیر های مختلف عبور کنند و هر کدام تلفات مختلفی داشته باشند .

پس با توجه به توضیحات بالا توان طول موح های متفاوت قبل از ورود به سیستم باید یکسان سازی شود و توان آنها در محدوده استاندارد قرا ربگیرند .

تضعیف کننده ها بوسیله جذب نور، مثل عینک های دودی که نور اضافی را جذب می کنند عمل می کند.

همانطور که در قسمت بالایی ذکر شد یک  سری رنج ،طول موج کاری استاندارد وجود دارد که انرژی طول موج باید در آن سطح باشد.

کاربرد دیگر تضعیف کننده های نوری استفاده از یک طول فیبر با مقدار تلفات بالاست که وقتی نور از آن عبور می کند به دلیل افت، توان آن به مقدار

چمشخصی کاسته می شود. توان نور خروجی از این قسمت کمتر از توان نور ورودی می باشد.

در واقع می توان گفت کاهش توان از طریق تلفات گپ، جذب، بازتاب، انعکاس، پراکندگی، انحراف، پرش و … انجام میشود.

اصول تضعیف کننده نوری

  • اصل تلفات گپ
  • اصل جذب
  • اصل انعکاس

اصل تلفات گپ

اصل تلفات گپ در اتنیتور attenuator  (تضعیف  کننده ی فیبر نوری) برای کاهش سطح توان نوری میباشد که به این طریق است که دو فیبر بوسیله هوا از هم جدا شده و تلفات مورد نظر به دست می آید . این نوع اتنیتور attenuator  که به نام تضعیف کننده گپ هوایی یا اتنیتور attenuator گپ هوایی نیز معروف است، به رطوبت و دمای متغیر ، آلودگی و گرد و خاک حساس هستند . این مدل تضعیف کننده به مدل و ساختار توزیع نسبت به فرستنده نیز بسیار حساس می باشد.

اتنیتور attenuator گپ برای پیش گیری و جلوگیری از اشباع شدن  گیرنده استفاده می شود و برای این امر نزدیک به فرستنده قرار داده می شود. پس اگر تضعیف کننده گپ هوایی دورتر از فرستنده قرار بگیرد اثر اتلاف آن کمتر میشود و تلفات مور نیاز را براورده نمیکند پس دلیل دیگر برای نگه داشتن دستگاه مورد نظر نزدیک به فرستنده برای حفظ اتلاف در سطح مورد نظر می باشد.  اگر نیاز به تضعیف بیشتر سیگنال ها باشد  در مسیر فیبر، باید یک اتنیتور attenuator با استفاده از تکنیک جذب یا بازتاب که در قسمت بعدی راجع به آن توضیح میدهیم  استفاده شود.

شکاف هوا (گپ) بازتاب فرنل تولید می نماید که می تواند برای فرستنده باعث مشکل شود.

اصل اتلاف گپ gap -اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری
اصل اتلاف گپ gap

توضیح تصویر بالا :

اصل گپ با استفاده از یک فاصله طولی بین دو فیبر نوری و با عبور دادن سیگنال نوری از یک فیبر نوری به دیگری باعث تضعیف می شود. این اصل نشان می دهد که نور را با انتقال دادن در فیبر نوری و خارج شدن آن از فیبر نوری شروع به پخش شدن می کند.

وقتی که نور در فیبر نوری دریافت می شود، سمت دیگر آن در  cladding به دلیل گپ و انتشار نور در این ناحیه تضعیف شده و افت پیدا می کند.

اصل جذب

اصول کار اصل جذب مانند یک فیبر نوری میباشدکه به علت وجود نقص و یا ناخالصی انرژی سیگنال عبوری را جذب کرده و آن انرژی را تبدیل به حرارت می کند.

اصل وپایه ی این اصل جذب که در طراحی تضعیف کننده ها استفاده شده است، استفاده از موادی خاص در طول مسیر فیبر نوری است که انرژی نوری را جذب خودش میکند.

این اصل ساده می تواند  راهی موثر برای کاهش قدرت سیگنالهای نوری باشد .

نشان دهنده ی اصل جذب - اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری
نشان دهنده ی اصل جذب

 اصل انعکاس

اصل بعدی در تضعیف سیگنال ها اصل انعکاس است که مهمترین تلفات توان در فیبر نوری بواسطه ی انعکاس و  پراکندگی سیگنال ها بوجود می آید.

نور پراکنده شده موجب تداخل در فیبر نوری می شودو در نتیجه مقدار نور منتقلشده  یا دریافت شده را کاهش می دهد.

استفاده از اصل انعکاس یا پراکندگی ، سبب می شود تضعیف کننده ای ساخته شود که مقدار مشخصی و معینی از سیگنال را منعکس کند و بنابراین تنها بخش مشخصی از سیگنال را عبور دهد.

طبق نوشته های بالا در واقع می توان گفت اصل انعکاس یک نوع تضعیف نمودن قابل برنامه ریزی سیگنال است.

نشان دهنده ی اصل انعکاس - اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری
نشان دهنده ی اصل انعکاس

علت تضعیف بیرونی و درونی :

تضعیف بیرونی یا اتلاف انتقالی ممکن است توسط عوامل خارجی نظیر پیکربندی شبکه به صورت معیوب به دست می آید.

تضعیف درونی توسط تولید ناخالصی های موجود درفیبر که باعث جذب یا پراکنده شدن نور می شود حاصل می شود.

اتنیتور  attenuator  تضعیف کننده ی فیبرنوری  برای  تمامی فیبرهای سینگل مودو  مالتی مود  در  محدوده ی  محصولات  استاندارد تولید  و استفاده می شود.

انواع اتنیتور attenuator تضعیف کننده ی فیبر نوری :

در بازار دو نوع تضعیف کننده ی اتنیتورattenuator  ثابت و متغیر در موجود هستند شرح مشخصات آنها به صورت زیر می باشد:

اتنیتور attenuator تضعیف کننده ی ثابت :

تضعیف کننده  اتنیتور  attenuator  ثابت، تضعیف را در یک سطح ثابت نگه می دارد .

مدل تضعیف کننده کننده  اتنیتور  attenuator  ثابت شبیه به اداپتورهای فیبر نوری کامپکت میباشند و برای تضعیف کردن سیگنالها در فیبرهای سینگل مود فیبر نوری در کاربردهای مختلف ایده آل هستند.

انواع تضعیف کننده اتنیتور  attenuator ثابت :

این نوع از تضعیف کننده ها خود به دو نوع تقسیم میشود .

  • تضعیف کننده اتنیتور ثابت In-Line
  • تضعیف کننده اتنیتور ثابت کانکتوری bulkhead یا bulk
تضعیف کننده اتنیتور attenuator ثابت In-Line :

نوع اول تضعیف کننده اتنیتور ثابتIn-lineاست که اساسا،شبیه یک پچکوردمیباشدیعنی یک کابل فیبرنوری که توسط دوکانکتور بهم متصل شده اند .

اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری

تضعیف کننده اتنیتور attenuator ثابت کانکتوری

تضعیف  کننده  اتنیتور  ثابت  نوع  کانکتوری  آن  هست  که،به  آن bulk  میگویندوشبیه   کانکتورهای  فیبرنوری است  وبه  راحتی  می تواند با کانکتورهای فیبر نوری معمول موجود FC, ST, SC, LC  مچ شود.

اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری

attenuator اتنیتورهای ثابت برای داشتن یک سطح ثابت برای سیگنال ها ضعیف طراحی شده اند.تضعیف کنندهها ازلحاظ تئوری میتوانندبرای ارائه هرمقداراز تضعیف مورد نظر،طراحی وبه کارگرفته شود. تضعیف کننده ثابت معمولا برای کاربرد های سینگل مود استفاده می شود.

اتنیتور  هایattenuator فیبرنوری تضعیف کننده نوریدر  حالت  کلی  دراستفاده،  مصارف  کابل  های  سینگل مود  به  علت  جلوگیری  از  اضافه  بارنوری در مسافت های طولانی در گیرنده ها استفاده میشود .

اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری ثابت

attenuator اتنیتورهای ضعیف کننده ی ثابت

اتنیتورattenuator تضعیف کننده ی متغیر :

اتنیتورattenuator تضعیف کننده های متغیر عموما برای تست و اندازه گیری استفاده می شوند.

اتنیتورattenuator تضعیف کننده متغیر یک رنج قابل تنظیم دارد که مقدار دقیق توان خروجی را با تلفات مختلف می توان بدست آورد.

انواع تضعیف کننده اتنیتور  attenuator متغیر:

این نوع از تضعیف کننده ها خود به دو نوع تقسیم میشود .

  • تضعیف کننده متغیر پله ای
  • تضعیف کننده متغیر پیوسته
تضعیف کننده متغیر پله ای Variable Attenuator Stepwis:

اتنیتورattenuator تضعیف کننده پله ای می تواند تلفات سیگنال را در پله های مشخص ۰٫۱dB  و ۰٫۵Db یا ۱dB  تغییر دهد. این تضعیف کننده ممکن است در کاربرد های برخورد با منابع توان نوری مختلف استفاده شود.

تضعیف کننده ی متغعیر پله ای / اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری
تضعیف کننده ی متغعیر پله ای /Fiber-Optical-Variable-Attenuator Stepwise
تضعیف کننده متغیر پیوسته  Continuously Variable Attenuators  :

نوع دیگر اتنیتورattenuator تضعیف کننده های متغیر،  اتنیتورattenuator متغیر پیوسته است .

این اتنیتور متغیر پیوسته  می تواند بر حسب تقاضا تغییر کند.

بصورت کلی اگر بخواهیم تعریفی ارائه  کنیم،  این  اتنیتور دارای یک دستگاه درمحل می باشد که اجازه  میدهد تا تضعیف سیگنال به مقدار مورد نیاز تغییر نماید.

این اتنیتور در محیط های کنترل نشده استفاده می شود که ویژگی های ورودی یا خروجی به طور مداوم نیاز به تغییر دارندبه همبن علت این اتنیتور  اجازه می دهد تا اپراتور تنظیمات لازم تضعیف کننده برای اعمال تغییرات مورد نیاز با سرعت و دقت بدون هیچ گونه وقفه در کار خود را انجام دهد.

تصاویر زیر دو تضعیف کننده متغیر را نشان میدهند.

تضعیف کننده ی متغیر پیوسته - اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری
تضعیف کننده ی متغیر پیوسته Continuouslyy Variable Attenuators
اتنیتور ( attenuator ) یا تضعیف کننده فیبر نوری - تضعیف کننده ی متغیر پیوسته
Continuously Variable Attenuators تضعیف کننده ی متغیر پیوسته

مقاله فوق توسط بانک فیبر نوری نوشته شده است و برای گردآوری اطلاعات از سایت های   edgeoptic و  fairviewmicrowave استفاده شده است . برای دریافت قیمت ها با مشاورین ما در بانک فیبر نوری تماس بگیرید .

فروش انواع تضعیف کننده فیبر نوری (اتنیتور) در بانک فیبر نوری و شبکه

0/5 ( 0 نظر )
جهت ارتقا سطح کیفی مطالب لطفا به مقاله فوق امتیاز دهید. جهت امتیاز دهی بر روی ستاره مورد نظر کلیک کنید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (امتیاز میانگین این مطلب5٫00 می باشد.)
Loading...
بنر فروش تجهیزات فیبر نوری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!
preloader